dgeDataretail download

Met behulp van de “DR3_Download” tool kunt u data downloaden uit de elektronische catalogus dgeDataretail.

De tool zal per leverancier in de centrale elektronische catalogus controleren of er nieuwe mutaties beschikbaar zijn; de mutaties kunnen vervolgens in een van te voren opgegeven formaat worden geëxporteerd.

Installatie “DR3_Download” tool
Het installatie programma kunt u downloaden van https://dr3.dgebv.nl/DR3_Download/DR3_Download_Setup.EXE

Op het moment dat u de tool voor de eerste keer opstart, zal er gevraagd om licentie- en toegangsgegevens in te geven. Deze gegevens zullen door dge aan u worden verstrekt.

Na succesvol aanmelden, krijgt u onderstaand venster te zien:

Structuur

Kanaal

Met behulp van de “DR3_Download” tool kunt u van verschillende kanalen data downloaden. Op dit moment zijn de volgende kanalen beschikbaar:

 • CONDITIONSHEET: conditiebladen met daarin de inkoopcondities en kortingen van een leverancier; deze gegevens worden over het algemeen door een inkooporganisatie aangeleverd.
 • PRODUCT: artikel- en prijsgegevens; dit kanaal bevat data die door leveranciers worden aangeleverd.

Eigenaar – leverancier – doelgroep

De data van een leverancier (“supplier”) kan door meerdere eigenaren (“owner”) worden aangeboden; tevens kan de data voor meerdere doelgroepen (“target groups”) beschikbaar zijn.

Bijvoorbeeld de data van een leverancier kan door de leverancier zelf maar ook door een inkooporganisatie worden aangeleverd. Deze data wordt dan aangeboden door twee eigenaren.

Een eigenaar kan data van een leverancier aanbieden voor meerdere doelgroepen. Over het algemeen wordt bij de doelgroepen onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:

 • “algemeen” (“general* group”): de gegevens (en prijzen) in dit bestand gelden voor alle afnemers van de elektronische catalogus. Deze doelgroep heeft als ID de waarde 0.
 • “inkooporganisatie”: de gegevens (en prijzen) in dit bestand gelden voor alle leden van een inkooporganisatie. Deze doelgroep heeft een ID tussen de 1 en de 1000.
 • “groep”: de gegevens (en prijzen) in dit bestand gelden voor een geselecteerde groep van leden. Deze doelgroep heeft een ID tussen de 1000 en 100.000.
 • “individueel bedrijf”: de gegevens (en prijzen) in dit bestand gelden voor één individueel bedrijf. Deze doelgroep heeft een ID die groter is dan 100.000.

U kunt zelf bepalen van welke eigenaar en voor welke doelgroep u de data wilt downloaden.

Acties

U kunt verschillende acties uitvoeren met een abonnement. De verschillende acties kunt u kiezen door of rechtsboven op de knop met de “bliksemschicht” te klikken of door in de tabel door middel van de rechtermuisknop het contextmenu te openen. U kunt met een abonnement de volgende acties uitvoeren:

 • “download”: het downloaden van het bestand
 • “show commits”: het inzien van de wijzigingen
 • “edit subscription”: het wijzigen van het abonnement; het kiezen van een andere eigenaar of doelgroep.
 • “subscribe”: het abonneren op een bestand
 • “unsubscribe”: het uitschrijven op een bestand
 • “clear ‘last download timestamp'”: het “resetten” van een download; de eerste volgende keer zal alle data opnieuw worden gedownload
 • “refresh”: het opnieuw controleren of er nieuwe data beschikbaar is

De verschillende acties zullen in dit document uitgebreider worden beschreven.

Instellingen

Door middel van de knop “settings” krijgt u toegang tot de instellingen.

 

U kunt in dit venster het volgende instellen:

subscription preferences

 • “Automatically subscribe to datasets from new suppliers”: door middel van deze optie kunt aangeven dat u automatisch de data wilt downloaden van leveranciers die nieuw worden toegevoegd aan de elektronische catalogus.
 • “Preferred owners”: in dit veld kunt u één of meerdere relatienummers opgeven van de eigenaren waarvoor u bij voorkeur de data wilt ontvangen. De waarden worden gescheiden door een komma; de volgorde bepaalt welke eigenaar voorrang krijgt. Bijvoorbeeld als u in dit veld het relatienummer van uw inkooporganisatie opgeeft dan zullen de bestanden die uw inkooporganisatie aanlevert, voorrang krijgen op bestanden van andere eigenaren.
 • “Preffered targetgroups”:in dit veld kunt u één of meerdere groepsnummers opgeven van de doelgroepen waarvoor u bij voorkeur de data wilt ontvangen. De waarden worden gescheiden door een komma; de volgorde bepaalt welke eigenaar voorrang krijgt. Over het algemeen dient in dit veld het volgende te worden ingevuld: <serienummer bedrijf>,<inkooporganisatie>,0

format

destination

 • “Destination”: de locatie waar de exportbestanden klaargezet moeten worden.

Abonnementenbeheer

Om een abonnement te bewerken, kiest u voor de actie “edit subscription”. U kunt aangeven van welke leveranciers (“supplier”), eigenaren (“owner”) en doelgroep (“targetgroups”) de data gewenst is.

 

Wijzigingen inzien

Wijzigingen kunt u raadplegen door middel van de actie “show commits”. In een tabel worden de “commits” getoond. Een “commit” komt overeen met een moment waarop een bronbestand is toegevoegd aan de centrale datasource. Per “commit” kunnen de wijzigingen worden geraadpleegd door te dubbelklikken op een “commit”.

 

Data downloaden

In de kolom “status” wordt door middel van een kleur aangegeven of er nieuwe data beschikbaar is:

 • “groen”: er is geen nieuwe data beschikbaar
 • “oranje”: er nieuwe data beschikbaar
 • “rood”: er is een fout in de abonnementsinstellingen; dit is op te lossen door opnieuw een eigenaar en/of doelgroep te kiezen.
 • “grijs”: voor deze leverancier is het abonnement uitgeschakeld; er zal van deze leverancier geen data gedownload worden.

Door middel van de knop “download” kan voor één of meerdere abonnementen de data worden gedownload.

Meta

Om de data uit de datasource goed te kunnen verwerken heeft u ook basisdata (metadata) nodig. Deze kunt u downloaden door middel van de menu-optie “meta”. U kunt o.a. de volgende data downloaden:

 • “articlegroup”: artikelgroepen
 • “currency”: valuta
 • “unit”: eenheden
 • “party”: NAW gegevens van leveranciers en fabrikanten

Script mode

U kunt de tool ook vanuit de commandline aanroepen. U kunt daarbij de volgende parameters gebruiken:

parameter functie
/scriptmode=1 Deze parameter zorgt ervoor dat automatisch (zonder interactie van de gebruiker) de data van alle leveranciers waarvoor nieuwe data beschikbaar is, wordt gedownload.
/nogui=1 Met behulp van deze aanvullende parameter kunt u opgeven dat de GUI (het venster) tijdens het uitvoeren van de downloads niet getoond moet worden. Deze parameter werkt alleen in combinatie met de parameter /scriptmode.
/aclusername= ACL gebruikersnaam
/aclpassword= ACL wachtwoord
/datadir= Het volledige pad van de directory die het databestand bevat waarin wordt bijgehouden welke data al is gedownload.
/ini= Het volledige pad van de directory waarin het settings.ini bestand staat.

 

Bij de instellingen (“Settings”) kunt u opgeven of u een email wilt ontvangen op het moment dat het proces DR3_Download.exe wordt afgerond.